همشهرياني كه تمايل به دريافت وام مشاغل خانگي دارند، مي توانند به آدرس زير رفته و ثبت نام كنند:

www.mashaghelkhanegi.ir/

نوشته شده توسط هموطن  | لینک ثابت |